ประเภทการแข่งขันเซปักตะกร้อ

SBO

กีฬาเซปักตะกร้อเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันมาอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นทั้งในเมืองและชนบท  เพราะเป็นประเภทกีฬาที่เล่นง่าย  อีกทั้งราคาไม่แพงอีกด้วย  สถานที่ในการใช้เล่นเซปักตะกร้อก็ใช้พื้นที่ในการเล่นที่ไม่มากนัก  ถือได้ว่าเป็นกีฬาที่สะดวกสบายสามารถเล่นได้ทุกที่

  กีฬาเซปักตะกร้อบางประเภทก็ไม่ได้จำกัดจำนวนของผู้เล่น  ซึ่งเราอาจแยกประเภทของกีฬาชนิดนี้  ดังต่อไปนี้

  1. เซปักตะกร้อ  ในการแข่งขันจะมีผู้เล่นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย  ฝ่ายละ 3 คน  ผู้เล่นทั้ง 3 คนจะมีหนึ่งคนที่ต้องยืนอยู่ส่วนหลังเพื่อเสิร์ฟลูก
  2. ตะกร้อข้ามตาข่าย  ในการแบ่งประเภทของการเล่น 3 คน  ผู้เล่นนั้นจะต้องมีข้างละ 3 คน  ส่วนในการเล่นประเภทคู่นั้น  ผู้เล่นจะต้องมีจำนวนเพียง 2 คน  และในการเล่นที่เป็นประเภทเดี่ยว  ผู้เล่นจะต้องมีจำนวน 1 คนเท่านั้น
  3. ตะกร้อลอดห่วง  ทีมที่ส่งเข้าการแข่งขันต้องส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 6 คน  และมีจำนวนผู้เล่นเข้าทำการแข้งขันเพียง 5 คน  และหากทีมใดมีผู้เล่นไม่ถึง 5 ค  จะไม่มีสิทธิ์ได้เข้าแข่งขันในครั้งนั้น
  4. ตะกร้อเตะทน  ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละชุดต้องมีจำนวน 6 คน  และถ้าชุดใดที่มีจำนวนผู้เล่นไม่ครบในการแข่งขัน  ให้ถือว่าชุดนั้นไม่มีสิทธิ์ในการแข่งขัน  และในการแข่งขันนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

กีฬาตะกร้อเป็นอีกประเภทกีฬาที่แยกตามประเภทและแยกตามการเข้าแข่งขัน  ซึ่งจำนวนผู้เล่นในแต่ละประเภทนั้นอาจเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้