สัญลักษณ์ของลูกบอลที่ผ่านเกณฑ์ของการแข่งขัน

SBOBET

กีฬาฟุตซอลถือได้ว่าเป็นกีฬาที่คนส่วนใหญ่ให้ความนิยมมากอีกประเภทกีฬาหนึ่งนอกเหนือจากประเภทกีฬาอื่น ๆ ซึ่งกีฬาฟุตซอลนั้นเป็นกีฬาที่ผู้เล่นสามารถเล่นได้ง่าย หากบุคคลไหนอยากลองหัดเล่นก็ไม่ใช้เรื่องยาก โดยผู้เล่นต้องเริ่มจากการเรียนรู้วิธีการเล่นในขั้นพื้นฐานเสียก่อนแค่นี้ก็สามารถเล่นได้แล้ว  อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอีกทางหนึ่งด้วย

ในการแข่งขันกีฬาอื่น ๆ ลูกบอลจะต้องเป็นไปตามความต้องการของทางเทคนิคในขั้นต่ำสุดที่กติกาในข้อที่ 2 ได้มีการระบุไว้ว่า อนุญาตให้มีการใช้ได้ ในการแข่งขันที่มีการจัดโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติและการแข่งขันที่จัดขึ้นภายใต้ของความรับผิดชอบของสหพันธ์ฟุตบอลต่าง ๆ ลูกบอลที่มีการยอมรับให้ใช้ในการแข่งขันได้จะต้องมีเงื่อนไขที่แสดงไว้บนลูกบอลในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  1. สัญลักษณ์ที่มีการรับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
  2. สัญลักษณ์ที่ได้รับการตรวจสอบจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
  3. มีเครื่องหมายของการอ้างอิงว่าลูกบอลได้รับมาตรฐานของการแข่งขันในระหว่างชาติ

ในการระบุแต่ละอย่างที่แสงไว้บนลูกบอลนั้นแสดงให้เห็นว่าได้มีการผ่านการทดสอนอย่างเป็นทางการแล้วและยังได้พบว่าเป็นไปตามความต้องการทางเทคนิคเฉพาะที่ได้กำหนดไว้ในความที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการจะทำการแข่งขันฟุตซอลขึ้นนั้นลูกบอลจะต้องมีสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงถึงความมีมาตรฐานของการแข่งขัน และสามารถนำไปทำการแข่งขันได้อย่างถูกต้องตามที่ทางการแข่งขันได้กำหนด