การเตะโทษโดยอ้อมในกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างไร

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมโดยจะมีผู้เล่นและผู้รักษาประตูรวมแล้ว 11 คน และมีกฎ กติกา ต่างๆ มากมายโดยกฎกติกาที่เห็นชัดที่สุดคือห้ามใช้มือและแขนในการเล่นกีฬาประเภทนี้เด็ดขาด ให้ใช้เท้าหัวหรือส่วนต่างๆ ที่ไม่ใช่มือและแขนและหากทำผิดกติกาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีข้อลงโทษต่างๆ นั้นเอง วันนี้เราจึงจะมาพูดในเรื่องการเตะโทษโดยอ้อมในกีฬาฟุตบอล ว่าเป็นอย่างไร ไปดูกันได้เลย

การเตะโทษโดยอ้อมในกีฬาฟุตบอลจะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ถ้าผู้รักษาประตูที่อยู่ภายในเขตโทษของตนเองกระทำผิดตามที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ในข้อใดข้อหนึ่งคือ ในขณะที่ครอบครองลูกบอลอยู่ในมือจะปล่อยลูกบอลจากครอบครองภายใน 6 วินาที หรือภายหลังจากการปล่อยลูกบอลจากการครอบครองไปแล้วเขาสัมผัสลูกบอลอีกครั้ง โดยที่ไม่ได้ถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่น หรือการใช้มือสัมผัสลูกบอลภายหลังจากที่ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเจตนาเตะส่งมาให้ หรือการใช้มือสัมผัสลูกบอลภายหลังได้รับลูกบอลโดยตรงจากการทุ่มมาให้โดยผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน และการถ่วงเวลาให้กันนั้นเอง หากจะให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยอ้อมเช่นกัน ถ้าดุลยพินิจของผู้ตัดสินเห็นว่าผู้เล่นนั้นเล่นในลักษณะที่เป็นอันตราย ขัดขวางการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ของฝ่ายตรงกันข้าม ป้องกันผู้รักษาประตูไม่ให้ปล่อยบอลออกจากมือ และการกระทำผิดในลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกา ซึ่งต้องทำการหยุดเล่นเพื่อคาดโทษหรือไล่ผู้เล่นออก

การเตะโทษโดยอ้อมจะกระทำจากที่ซึ่งการกระทำผิดที่เกิดขึ้นนั้นเอง